BOOMBEHOUD BIJ (BOUW)WERKZAAMHEDEN

B

ouwmeester Boomverzorging voert in overleg met boombeherende instantie’s controles uit bij veelal ondergrondse werkzaamheden in de buurt van bomen (zgn bomenwacht).  De beste resultaten worden hierbij gehaald als we in een heel vroeg stadium door de opdrachtgever worden betrokken bij de plannen. Om deze werken boom technisch verantwoord uit te voeren is het verstandig om een bomeneffect analyse uit te voeren.