REGELGEVING

Om voor u diverse werken uit te voeren, dienen wij maar ook u zich aan diverse wetten en regels te houden. Op deze pagina staan een aantal treffers betreffende de wet- en regelgeving waarmee wij en u te maken hebben betreffende bomen en hun omgeving.

  • Let op deze pagina is niet compleet, alleen veel voorkomende zaken staan hierop vermeld!
  • Zorgplicht/wettelijke aansprakelijkheid
  • In het kader van de zorgplicht is iedere eigenaar of beheerder verantwoordelijk voor zijn of haar bomen

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

De algemene zorgplicht > houdt in dat de eigenaar verplicht is de bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te beoordelen of te laten beoordelen en op basis daarvan zo nodig actie te ondernemen.

De verhoogde zorgplicht > houdt in dat men op plaatsen met verhoogde risico’s de bomen ten minste 1x per jaar moet controleren (verhoogde zorgplicht hangt samen met verschillende facetten: b.v. drukke weg, speelplaats, rijksweg, plein of zwembad).

De onderzoeksplicht > geldt voor bomen waarbij uitwendige gebreken of symptomen worden geconstateerd die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn. Bij dergelijke bomen moet snel onderzocht worden wat de ernst van deze gebreken is en welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te minimaliseren.

Omgevingsvergunning (kapaanvraag)

LEES MEER

Nieuwe natuurwet

LEES MEER

Wion wet

LEES MEER

Wegen verkeerswet

LEES MEER

Bomenrecht

LEES MEER