E D D I E    B O U W M E E S T E R

Oprichter en c.v.

Eddie Bouwmeester, European Tree Tecnician www.treetechnician.com

Eddie Bouwmeester is de oprichter van Bouwmeester Boomverzorging.
Na zijn opleiding op de Middelbare Tuinbouwschool te Utrecht/Houten, heeft hij ervaring opgedaan bij een middelgroot hoveniersbedrijf, in het ontwerpen van tuinen en de aansturing naar de aanleg.
Tijdens dit werk begon de passie voor bomen en heeft hij zich gespecialiseerd in de boomverzorging.
Na een korte periode op een specifiek boomverzorgingsbedrijf ervaring op te hebben gedaan, heeft Eddie de stap gewaagd om een eigen bedrijf te starten.
Na een periode met een combinatie van hovenierswerk en boomverzorging, heeft hij relatief kort daarna gekozen voor de boomverzorging als hoofdactiviteit.
De eerste jaren bestond veelal uit het werk in de uitvoering, het planten, verplanten, snoeien en rooien van bomen.
In de beginjaren was het vooral de particuliere markt en de hoveniersbedrijven in de regio, waar de werkzaamheden uitgevoerd werden.
Nu vele jaren verder en door diverse cursussen, trainingen, seminars, workshops, ervaringen en misschien wel schade en schande zijn we wijs geworden, op het gebied van bomen en hun beheer, adviseren we u graag op het boomtechnische vlak.

1992 Diploma Boomverzorger (Vervolgcursus Boomverzorging VeBo)
1994 Begeleiden boombeheer
1994 Boomschade; Taxatie en Aansprakelijkheid (methode raad)
1994/95 Ecologisch bos en boombeheer
1995 Visuele controle van bomen door Prof. Dr. Claus Matteck
2001 Een van de eerste European Treeworkers in Nederland
2003 Aantastingsdynamiek Dr. F. W. M. R. Schwarze en Dr. David Ferner
2003 Workshop bomenstichting Bomen Effect Analyse
2004 Boomveiligheidscontroleur
2004 Opleiding tot Flexwerker Klimmen en werken in bomen bij IPC De Groene Ruimte
2005 Boomschade; Taxatie en Aansprakelijkheid (methode NVTB)
2005 Een van de eerste European Tree Technicians in Nederland
2006 VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden
2007 Workshop bomenstichting Ancient and Veteran trees by Neville Fay

2015 ECC 1 en 2

2016 Zorgvuldig handelen Flora en Faunawet

2016 Flex Trainer PC bomen

2017 Controleur Handboek bomen

En niet te vergeten de bijeenkomsten van de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB), een kennis uitwisselingsclub welke 6x per jaar een interessant onderwerp op boomtechnisch gebied behandeld
Diverse internetstudies

SBB erkend leerbedrijf sinds 1998 (voorheen Aequor)
Bedrijfsnummer 100415 geschikt voor praktijkleren middelbare beroepsopleidingen
Wil je werken of leren in het groen kijk eens op www.stagemarkt.nl

Flexwerker op IPC Groen ten behoeve van de boomverzorging
Vakexaminator bij European treeworker examens
Kijk ook eens op  www.ipcgroen.nl

Bestuurslid VHG vakgroep Boomverzorging 2006- 2011
Portefeuille Arbo en veiligheid
Kijk ook eens op www.vhg.org

Actief vrijwilliger KPB
Onder andere betrokken bij de organisatie Nederlandse (boom)klimkampioenschappen
Kijk ook eens op www.kpb-isa.nl

Organisatie Fasna carving Vaassen
Kijk ook eens op www.fasnacarving.nl

Begunstiger van de bomenstichting
Kijk ook eens op www.bomenstichting.nl

Hoewel we het creëren van een tuin- of landschapsontwerp nog altijd als uit de hand gelopen hobby zien, zijn we tegenwoordig toch 99% bezig met boombeheer.
Advies en uitvoering komen daarbij dagelijks bij elkaar, waarbij we u graag adviseren vanuit het oogpunt van de boom en zijn leefomgeving.
Ecologische en natuurlijke processen, maar ook de mechanische omstandigheden, zijn ons in de jaren steeds duidelijker geworden, theorie en praktisch inzicht komen elke dag weer bij elkaar. Door de jaren heen hebben we vele bomen gezien, gesnoeid, en behandeld.
Vanaf het plantjaar tot de mogelijkheid naar monumentaal of misschien wel optimaal leefgebied voor “onsterfelijk” geachte boom kunnen wij u adviseren.
Al hoewel velen het standpunt vanuit de boom, maar moeilijk uitvoerbaar blijken te vinden, vinden we op een aantal plaatsen toch gehoor om de mogelijkheid een advies vanuit het standpunt van de boom uitvoerbaar te maken.
Daarbij vergeten we natuurlijk ook de flora en fauna niet, want vele bomen zijn, of maken het leefgebied van vele soorten vogels, vleermuizen, eekhoorns, boommarters, insecten, maar ook niet te vergeten een geweldige hoeveelheid schimmels en bacteriën, waardoor de samenhang van het leefgebied van de boom alleen maar versterkt wordt.

De waarde (en meerwaarde) van bomen hebben we als vakgenoten, nooit echt goed onder aandacht weten te brengen.
Opvangen van fijnstof, vermindering van gezondheidsklachten, bij ziekenhuis behandeling met uitzicht op groen verkort dit het opnameverblijf, de stress remmende werking, Co2 opvang, waarde stijging van onroerend goed tot wel 15%, het blijkt ook dat onze hersenen beter werken als we meer gebruik maken van een hoogwaardige groene omgeving.
En dit zijn nog maar een aantal aspecten van de waarde van bomen.

Kijk ook eens op www.degroenestad.nl

 

Mede dankzij al deze interessante dingen, blijft ons vak een boeiend en levendig vak, waarbij we denken, dat we het fenomeen boom aardig beginnen te leren kennen, maar des te meer we weten, hoe complex het leefgebied van de boom is, laat daarom niet zomaar iemand aan uw bomen zitten, maar vraag het de vakman, want bomen zien geeft meerwaarde!

Eddie Bouwmeester
European Tree Technician

BOUWMEESTER BOOMVERZORGING