ZIJN MIJN BOMEN VEILIG?

A

ls boomeigenaar bent u verantwoordelijk/aansprakelijk voor uw bomen. Om de veiligheid van bomen te kunnen beoordelen, moet je weten wat de boom jou kan vertellen over zichzelf. Daarbij gaat het dan niet over woorden, maar vooral over de “lichaamstaal” van bomen.
Een boom laat zich veelal lezen door verschillende kenmerken van groei of juist door geen groei te vertonen.
Het lezen van deze tekens noemen we VTA = Visual Tree Assessment, ook wel visuele boomcontrole.

Daarnaast nemen we de omgeving van de boom mee in de beoordeling. Staat de boom langs de openbare weg, dan heeft u andere verplichtingen dan een boom in uw eigen achtertuin.

Na een visuele boomcontrole kunnen we dan ook vaak vertellen of uw boom veilig is of dat er maatregelen of een nader onderzoek nodig is.

Bouwmeester Boomverzorging is gespecialiseerd in het beoordelen van bomen volgens de VTA, SIA en de IBA methode.