SNOEIEN VAN BOMEN

S

noeien van bomen is geen pretje… voor de boom! Als de boom mocht kiezen, dan zou die z’n takken willen behouden tot aan de grond. Wat is er nou mooier dan een boom die met z’n zwierige takken de grond raakt en zo z’n stam beschermt tegen het felle zonlicht. Wind en torsiekrachten worden daarbij over de volle lengte en breedte van de kroon opgevangen.

Maar helaas, onze moderne wereld vraagt om een iets andere blik op het boombeheer.
Bomen langs wegen, langs fiets- en voetpaden, langs vaar- en waterwegen, in tuinen, parken en op landgoederen, in principe alle bomen die niet in de vrije natuur staan, dienen te worden onderhouden en daar komt veelal het snoeien bij kijken.

Er zijn diverse soorten van snoei o.a.

 • Begeleidingssnoei
  Snoeien van jonge bomen tot de uiteindelijke takvrije stam is bereikt
 • Onderhoudssnoei
  Verwijderen van dood hout en zieke en/of zwakke takken
 • Vormsnoei
  b.v. leibomen en dakbomen
 • Knotten
  Verwijderen van alle takken tot een bepaalde lengte b.v. knotwilg
 • Kandelaberen
  Alle takken innemen, zodat ze opnieuw uitlopen
 • Stabiliteitssnoei/uitlichten
  Wegnemen van de windbelasting, vaak bij bomen die al deels zijn aangetast door houtrot (eventueel in combinatie met veiligheidsankers)
 • Fruitsnoei
  Snoeien van fruitbomen, zodat ze weer een optimale opbrengst geven