PLANTEN VAN BOMEN

G

efeliciteerd, u plant een airco, stoffilter, schaduwplaats, insectenhotel, u zorgt voor wateropname en verkoeling door verdamping, een zuurstof fabriekje.

Maar…. als u er dan toch aan toe bent om een mooie boom op de juiste plek te zetten. Dan werken wij graag mee aan een gezonde toekomst voor een nieuwe boom.

Wij halen uw bomen bij vaste kwekers, zodat wij en u er zeker van zijn dat we goed uitgangsmateriaal hebben. Daarnaast zijn een aantal vragen op voorhand belangrijk om mee te nemen in uw overweging.

Staat de juiste boom wel op de juiste plek? Is de grondsoort bij u wel geschikt voor de boomsoort?

Een gedegen vooronderzoek kan veel ergernis op latere leeftijd voorkomen. Ook het planten te dicht op de erfgrens, wordt veelal niet in dank afgenomen door uw buren.

Voor het verplanten is het in de regel nodig om bomen voor te bereiden op een verplaatsing. Dit vergt afhankelijk van de soort, grondsoort, beworteling, leeftijd en transport 1 tot 3 jaar tijd. Echter in sommige gevallen hebben we deze tijd niet en zoeken we samen met u naar andere mogelijkheden.

Denkt u er aan, dat ook voor het verplaatsen van een grote boom een omgevingsvergunning nodig is!