NADER BOOM TECHNISCH ONDERZOEK

B

ouwmeester Boomverzorging voert boomcontroles uit voor diverse instanties. Uit deze controle kan blijken dat visueel niet meer beoordeeld kan worden of de boom nog veilig is. Stabiliteit onderzoek of een restwand bepaling kan daarbij noodzakelijk zijn om te onderbouwen of de boom langer te behouden is of dat er maatregelen nodig zijn.