Snoeien van bomen is geen pretje….voor de boom !!

Als de boom mocht kiezen dan zou die z'n takken willen behouden tot aan de grond. Wat is er nou mooier dan een boom die met z'n zwierige takken de grond raakt en zo z'n stam beschermt tegen het felle zonlicht. Wind en torsiekrachten worden daarbij over de volle lengte en breedte van de kroon opgevangen.

Maar helaas, onze moderne wereld vraagt om een iets andere blik op het boombeheer.
Bomen langs wegen, langs fiets- en voetpaden, langs vaar- en waterwegen, in tuinen, parken en op landgoederen, in principe alle bomen die niet in de vrije natuur staan, dienen te worden onderhouden en daar komt veelal het snoeien bij kijken.

Er zijn diverse soorten van snoei o.a.

 

- Begeleidingssnoei
Snoeien van jonge bomen tot de uiteindelijke takvrije stam is bereikt

- Onderhoudssnoei
Verwijderen van dood hout en zieke en/of zwakke takken

- Verjongingssnoei
Meestal bij oude bomen, waarbij zeer veel dood hout in de kroon
voorkomt, vaak in combinatie met bemesting

- Vormsnoei
b.v. leibomen en dakbomen

- Knotten
Verwijderen van alle takken tot een bepaalde lengte b.v. knotwilg

- Kandelaberen
Alle takken innemen, zodat ze opnieuw uitlopen

- Stabiliteitssnoei
Wegnemen van de windbelasting, vaak bij bomen die al deels zijn aangetast door houtrot (e.v.t. in combinatie met veiligheidsankers)

- Fruitsnoei
Snoeien van fruitbomen zodat ze weer een optimale opbrengst
geven


Het snoeien van bomen is werk van de boomverzorger, hij weet als geen ander hoe je veilig en op een verantwoorde manier met bomen omgaat. Laat daarom niet iedereen aan uw bomen zitten, want boomverzorging is vakwerk !!