European Tree Technician

 

De European Tree Technician (hierna genoemd ETT) is ontstaan vanuit de behoefte om een schakel te hebben tussen management en de buitendienst.
Te vergelijken misschien met een manager, haal de juiste kracht op de juiste plek, zorgt voor optimale omstandigheden, schat de situatie naar waarde in, alles gericht op een duurzaam beheer en behoud van bomen.
Rekening houdend met de wettelijke en juridische aspecten, veiligheid, arbotechnische zaken en sociale aspecten.
 
Je zou kunnen zeggen “Boom manager”

Competenties van een European Tree Technician

  • De European Tree Technician kan inhoudelijke kennis vanuit verschillende aspecten van de boomverzorging en het boombeheer vergaren en combineren ten behoeve van een optimaal gebruik, beheer en onderzoek van en naar bomen in de ruimste zin des woords.
  • De European Tree Technician kan zelfstandig boomonderzoek uitvoeren, inspecties verrichten, advies uitbrengen en kent de belangrijkste procedures met betrekking tot de uitvoering van het werk.

  • De European Tree Technician kan de uitvoering van boomverzorgingswerkzaamheden organiseren en coördineren, rekening houdend met de wettelijke en juridische aspecten, veiligheid, arbotechnische zaken en sociale aspecten.

Een Tree Technician is een allround boomverzorgingsdeskundige, ook wel boomtechnisch adviseur genoemd. De Tree Technician heeft kennis van de boom (soort, eigenschappen, eisen, conditie, en veiligheid), de standplaats, en ziekten en plagen. Daarnaast kan de Tree Technician met bestekken, offertes, plannen van aanpak, en diverse contractvormen omgaan, en is in de praktijk de schakel tussen opdrachtgever (de boomeigenaar of beheerder) en uitvoerder (de Tree Worker of boomverzorger).

Voor meer informatie over het tree technician diploma zie WWW.IPCGROEN.NL

Tussen het werk van de tekentafel en werkelijke situatie, zit nog wel eens de een aantal meters verschil. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de bomen op locatie. Als Tree Technician kunnen wij veelal de knelpunten in een (schets)ontwerp aangeven.

Zonodig geven wij de voorwaarden voor een optimale situatie