Bouwmeester Boomverzorging

 

Bouwmeester Boomverzorging is een klein bedrijf waarbinnen we veel waarde hechten aan vakmanschap en kennis van zaken.
Mensen met vakdiploma's, die plezier hebben in het werken met bomen!

In deze digitale folder leest en ziet u een aantal taken die in ons dagelijks werk voorkomen.

Advies en uitvoering van:

- planvorming en effectrapportages
- boomveiligheidscontroles
- planten en levering van vele boomsoorten
- onderhoud van bomen en houtige gewassen
- groeiplaatsverbetering en bemesting
- verwijderen van bomen
- diverse machinewerken

Bouwmeester Boomverzorging werkte in eerste instantie veel voor hoveniersbedrijven en particulieren.
Tegenwoordig zijn er diverse opdrachtgevers waaronder:
- gemeenten
- stichtingen en landgoederen
- recreatiebedrijven
- hoveniers en groenvoorzieners
- particulieren
- diverse collega-bedrijven

Bouwmeester Boomverzorging is een goed gemechaniseerd bedrijf, dat vele werkzaamheden veilig, snel en volledig in eigen beheer uitvoert.
Bij grotere projecten zijn we flexibel in te zetten door onze kennis van de diverse werkzaamheden en waar nodig zetten we dan ook grotere machines in. Dit alles om een totaalpakket te leveren, waarbij veiligheid en kwaliteit voorop gaan.

Veel plezier met het bekijken van de site.

Eddie Bouwmeester - European Tree Technician


Info Eddie Bouwmeester

Info European Tree Technician